چطوری میزبان دهگردی شویم؟

1) اطلاعات اولیه مربوط به مالک اقامتگاه را وارد کنید.
شامل نام و نام خانوادگی, کدملی, شماره تماس ثابت و شماره تماس همراه.

2) اطلاعات مربوط به ویژگی و محل اقامتگاه را وارد کنید.
شامل انتخاب عنوان، مکان و ویژگی های عمومی اقامتگاه.

3) اطلاعات مربوط به امکانات اقامتگاه را وارد کنید.
شامل امکانات سرمایشی، گرمایشی و امکانات داخلی واحدهای اقامتگاه

4) عکسهای فضای بیرونی، فضای داخلی و جاذبه های اطراف اقامتگاه را آپلود کنید.

5) انتخاب پکیج همکاری با دهگردی و ثبت نهایی اقامتگاه

صحت اطلاعات و تصاویر وارد شده

1) اطلاعات مورد نیاز در مورد ثبت اقامتگاه را ابتدا از اینجا بخوانید و سپس اقدام به لیست گیری از امکانات واطلاعات خواسته شده نمایید.
توجه داشته باشید که فقط امکانات موجود و فعلی را وارد نمائید.

2) در صورتی که اطلاعات و امکانات وارد شده با امکانات موجود مطابقت نداشته باشد رزرو مهمان لغو و کل مبلغ واریزی مهمان به اضافه 20 درصد از مبلغ کل به عنوان جریمه از طرف میزبان به مهمان برگردانده خواهد شد.

3) اطلاعات مربوط به عکاسی از فضای اقامتگاه را از اینجا بخوانید و توجه داشته باشید که از واقعیت موجود در فضای اقامتگاه عکاسی کنید.
از هرگونه صحنه سازی خارج از حالت عادی اقامتگاه پرهیز کنید.

قوانین قیمت گذاری و همکاری

1) قیمت گذاری باید منطقی و با بررسی امکانات و فضای موجود باشد.
برای دریافت راهنمایی در مورد قیمت گذاری با پشتیبانی دهگردی تماس بگیرید.

2) قوانین مربوط به همکاری با دهگردی را از اینجا بخوانید.

3) قوانین مربوط به پذیرش مهمان را اینجا بخوانید.

توجه نمایید که ثبت نهایی اقامتگاه خود به منزله پذیرش تمامی قوانین و شرایط ثبت است.

ثبت اقامتگاه، کلبه یا ویلا در دهگردی کاملاً رایگان است و فقط در ازای رزروهایی که از طریق دهگردی انجام میشود درصدی مشخص از کل مبلغ رزرو را به عنوان حق الزحمه خدمات، که خود شما آنها را انتخاب می کنید، دریافت می نماییم.