اقامتگاه‌، کلبه و ویلاهای تخفیف دار

اقامت در اقامتگاه های دهگردی در بازه ی زمانی 27 مهر تا 2 آبان شامل تخفیف 10 درصدی می شود.

اقامتگاه‌، کلبه و ویلاهای تخفیف دار

اقامت در اقامتگاه های دهگردی در بازه ی زمانی 27 مهر تا 2 آبان شامل تخفیف 10 درصدی می شود.
اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،رزرو آنلاین ویلای جنگلی ملک سلیمان
10%
تخفیف
از 27 مهر لغایت 2 آبان
تخفیف پاییزه
135,000 تومان
برای هر شب
استان گلستان، علی آباد کتول، روستا دهته ملک سلیمان
هزینه هرشب اقامت تا 7 نفر در ازای هر نفر   150,000 تومان
اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،رزرو اینترنتی ویلا ی افرا در افراتخته
10%
تخفیف
از 27 مهر لغایت 2 آبان
تخفیف پاییزه
270,000 تومان
برای هر شب
استان گلستان، علی آباد کتول، روستا افراتخته
هزینه هرشب اقامت تا 8 نفر در ازای هر نفر   300,000 تومان
اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،اقامتگاه بوم گردی تورکمن یورت
10%
تخفیف
از 27 مهر لغایت 2 آبان
تخفیف پاییزه
63,000 تومان
برای هر نفر
استان گلستان، کلاله، روستا تمرقره قوزی
هزینه هرشب اقامت تا 40 نفر در ازای هر نفر   70,000 تومان
اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،رزرو آنلاین کلبه ونوشه
10%
تخفیف
از 27 مهر لغایت 2 آبان
تخفیف پاییزه
180,000 تومان
برای هر شب
استان مازندران، سوادکوه، روستا منطقه کالیکلا روستای آغوزبن
هزینه هرشب اقامت تا 6 نفر در ازای هر نفر   200,000 تومان

اقامتگاه‌های بوم‌گردی

اقامتگاه‌های بوم‌گردی

اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،رزرو آنلاین اقامتگاه بوم گردی تی تی ناز
استان گیلان، رشت، روستا سراوان
هزینه هرشب اقامت تا 6 نفر در ازای هر نفر   60,000 تومان
اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،رزرو اقامتگاه بوم گردی سی سن در آمل
استان مازندران، آمل، روستا آب اسک
هزینه هرشب اقامت تا 4 نفر در ازای هر نفر   120,000 تومان
اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،رزرو اینترنتی اقامتگاه بوم گردی سرای فخر
استان گیلان، رشت، روستا فخرآباد
هزینه هرشب اقامت تا 4 نفر در ازای هر نفر   70,000 تومان

کلبه‌ها و ویلاهای روستایی

کلبه‌ها و ویلاهای روستایی

اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،رزرو اینترنتی کلبه چوبی دنیز در شیرگاه
استان مازندران، شیرگاه، روستا مرزیکلا
هزینه هرشب اقامت تا 6 نفر    600,000 تومان
اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،رزرو اینترنتی کلبه چوبی دنیز 1 در شیرگاه
استان مازندران، شیرگاه، روستا مرزیکلا
هزینه هرشب اقامت تا 4 نفر    250,000 تومان
اقامت،اقامتگاه،دهگردی،رزرو،آنلاین،رزرو آنلاین،اجاره،شمال،گیلان،مازندران،گلستان،ویلا،سفر،گردشگردی،گردش،رزرو اینترنتی ویلا ی بام سوادکوه
استان مازندران، زیراب، روستا خواجه کلا(گلنگه سر)
هزینه هرشب اقامت تا 6 نفر    450,000 تومان